ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (ΤΟ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΑ ΣΩΣΤΟ)

MARINOS GEROULANOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1981
  6. 325-348
    • The present speech concerns the surgeon Marinos Geroulanos. In particular, the speech is consisted of three parts : in the first part is presented the scientist's life and work, then, are cited his beliefs about Medicine and doctors, which are influenced of the facts of his time. Finally the speaker expressed his own beliefs in virtue of the contemporary facts.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στο χειρούργο Μαρίνο Γερουλάνο. Συγκεκριμένα, κάθε ένα από τα τρία μέρη από τα οποία αποτελείται η ομιλία αναφέρονται αντίστοιχα η ζωή και το έργο του επιστήμονα, τα πιστεύω του για την Ιατρική και τον γιατρό όπως διαμορφώθηκαν από τα δεδομένα της εποχής του και τέλος αναφέρονται οι αντίστοιχες πεποιθήσεις του ομιλητή, βάσει των σύγχρονων δεδομένων.