Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

28th OF OCTOBER OF 1940 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παππάς, Γιάννης (1913-2005)
  5. 1981
  6. 292-314
    • The particular meeting took place on the occasion of the 41st Anniversary of "ΌΧΙ". The speech refers to all the events that had proceded the 28th of October and dates back to the situation that prevailed them, least of all to our relations with Italy and the other neighbours of ours.
    • Η ομιλία με θέμα την 28η Οκτωβρίου 1940, έγινε με αφορμή την 41η επέτειο του ΟΧΙ στην οποία αρχικά αναφέρεται σε όσα προηγήθηκαν της 28ης Οκτωβρίου και ανατρέχει στην κατάσταση που τότε επικρατούσε, ιδιαιτέρως στις σχέσεις μας με την Ιταλία και τους άλλους γείτονες μας.