ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 2000 ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ

ON THE COMPLETION OF 2000 YEARS FROM THE DEATH OF ROMAN POET VIRGILIUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1981
  6. 280-291
    • On the occasion of the completion of 2000 years since poet's Virgilius death, took place relevant lecture in the Academy of Athens. During the lecture are presented, made remarks about and analyzed poet's works such as : Voukolika, Georgiana and Ainiada, from which are cited also lines.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στο έργο του Ρωμαίου ποιητή Βιργιλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 2000 ετών από τον θάνατό του. Στην ομιλία παρουσιάζονται, σχολιάζονται και αναλύονται τα έργα του ποιητή: τα Βουκολικά, τα Γεωργιανά και η Αινειάδα, των οποίων παρατίθενται στίχοι.