ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΥ

NEWLY ASPECTS FOR THE GENESIS AND THE STRUCTURE OF FIFTEEN SYLLABLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Πολίτης, Λίνος (1906-1982)
  5. 1981
  6. 211-228
    • The issue of the lecture is the latest-formed ideas concerning the genesis and the structure of the fifteen syllables that is for the political line, as it is called, with referrences to studies made during the period 1969-1974.
    • Το θέμα της ομιλίας ήταν οι νεότερες απόψεις για την γέννηση και τη δομή του δεκαπεντασύλλαβου, δηλ. γα τον πολιτικό στίχο όπως αποκαλείται, με αναφορές και μελέτες που έγιναν από το 1969 εως το 1974.