Ο ΑΛΑΦΡΟΪΣΚΙΩΤΟΣ. ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

MEMORIAL SPEECH FOR THE THIRTY YEARS FROM THE DEATH OF ANGELO SIKELIANO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πρεβελάκης, Παντελής (1909-1986)
  5. 1981
  6. 130-155
    • The lecture forms memorial speech for the completion of thirty years since the death of Aggelo Sikelianos. There are cited extracts from the poet's work :"Alafroiskiotos" and remarks upon it.
    • Η ομιλία αυτή αποτελεί επιμνημόσυνο λόγο για τα τριάντα χρόνια από τον θάνατο του Άγγελου Σικελιανού, με αναφορά αποσπασμάτων από το έργο του ποιητή "Ο αλαφροϊσκιωτος" και παρατηρήσεις πάνω σε αυτό.