ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

REPORT OF THE ACADEMY'S GENERAL SECRETARY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1981
  6. 109-111
    • Awards of the Gold Medal to the Millitary School of Avaition and the distinction of Letters and Fine Arts in Mr.Dionisios Romas, respectively.
    • Απονομή χρυσού μεταλλίου στη Σχολη Ικάρων καθώς και το Αριστείο των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών εις τον κ.Διονύσιο Ρώμα.