ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ Ι.ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ

SCIENTIFIC COMMEMORATION FOR THE ACADEMIC J.TRIKKALINO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1981
  6. 79-86
    • Biographical elements and scientific activity of the Academician J.Trikkalinos who passed away recently.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσαντος Ακαδημαϊκού Ι.Τρικκαλινού.