ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1981
  6. 70-74
    • The book of Mrs.Xanthakis-Karamanos "Studies in fourth-century tragedy " is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο της κας.Ξανθάκη-Καραμάνου "Studies in fourth-century tragedy".