1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1981
  6. 34-42
    • Speeche's main subject was the history of French Academy and its course through the time. Also, there are referred excerpts from the article, written by the speaker, with the title "Green Uniform", which was issued by "Nea Estia" on 14/5/1974.
    • Θέμα της ομιλίας είναι η Ιστορία της Γαλλικής Ακαδημίας, στην οποία γίνεται λεπτομερής ανάλυση στη διαχρονική της πορεία, και αναφέρονται επίσης αποσπάσματα σχετικού άρθρου του ομιλητή, με τίτλο "Πράσινη Σχολή", το οποίο δημοσιεύτηκε στη Νέα Εστία στις 14/5/1974.