ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ

IN MEMORIOUM OF THE ACADEMICIAN LEONIDAS ZERVAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. | Τσατσάς, Γεώργιος (1912-1987)
  5. 1981
  6. 24-33
    • The Board of Academy assembled on an extraordianry meeting on 27th of January of 1981 so as to venerate Academic's Leon.Zervas memory. Firstly, the Secretary delivered a short address and then pointed out the work of Mr.Leon.Zervas. Finally the meeting ended with Mr.George Tsatsa speech who stressed the work that the departed Academic left.
    • Η Ακαδημία συνήλθε εκτάκτως στις 27 Ιανουαρίου 1981 για να τιμήσει την μνήμη του Ακαδημαϊκού Λεωνίδα Ζέρβα. Αρχικά, έλαβε χώρα προσφώνηση του Γραμματέα κ.Ιωαννη Θεοδωρακόπουλου ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο του κ.Ζέρβα και την Συνεδρία έκλεισε η ομιλία του Γεωργ.Τσάτσα ο οποίος με την σειρά του εξήρε το έργο του αποθανόντος.