ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ.ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΒΒΑΝΗ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMY'S CORRESPONDING MEMBER Mr.MICHAEL GRAVVANIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Aubouin Jean | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1995
  6. 461-463
    • The report reflects the personality and the work of the corresponding member Mr.Michael Gravvanis, who is a doctor, specialized in the Pathological Anatomy. His author's work is pinpointed too.
    • Αναφορά στην προσωπικότητα και το έργο του αντεπιστέλλοντος μέλους κ.Μιχαήλ Γραββάνη ιατρού, στην ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής. Επισημαίνεται το συγγραφικό του έργο.