ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMY'S CORRESPONDING MEMBER Mr.NIKOLAOS STEFANIDIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Αρτεμιάδης Νικόλαος | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1995
  6. 275-279
    • The report is referred to the personality and work of the new corresponding member Mr.Nikolaos Stefanidis. Mr N.Stefanidis works as a Professor in the Physico-Mathematical School of Salonica's University.
    • Αναφορά στην προσωπικότητα και το έργο του κ.Νικολάου Στεφανίδη, νέου αντεπιστέλλοντος μέλους και καθηγητή της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.