1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Panagiotopoulos Panagiotis | Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1995
  6. 252-255
    • The personality and the work of the new cprresponding member, Mr.Vasilios Markezinis, are presented. Mr.V.Markezinis works as a Professor of the European Private Law in Oxford's University.
    • Αναφορά στην προσωπικότητα και το έργο του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ.Βασιλείου Μαρκεζίνη καθηγητού του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.