ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMY'S CORRESPONDING MEMBER Mr.VASILIOS MARKEZINIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Panagiotopoulos Panagiotis | Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1995
  6. 252-255
    • The personality and the work of the new cprresponding member, Mr.Vasilios Markezinis, are presented. Mr.V.Markezinis works as a Professor of the European Private Law in Oxford's University.
    • Αναφορά στην προσωπικότητα και το έργο του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους κ.Βασιλείου Μαρκεζίνη καθηγητού του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.