ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΗ

SPEECH GIVEN BY THE PRESIDENT Mr.THEMISTOCLES DIANNELIDES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1995
  6. 11-18
    • Acount of the activities that took place during Diannelides' term of office as President. Some proposals for the assumption of future initiatives by the following Presidents.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων, κατά την διάρκεια της θητείας του απερχόμενου προέδρου. Προτάσεις για την ανάληψη μελλοντικών πρωτοβουλιών από τους επόμενους προέδρους.