1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Σίμος Σ. | Μούσουλος Λ | Κοντόπουλος Α | Ποταμιάνος Ν
  5. 1982
  6. 550-559
    • The study is refered to a simple method of chemical clearing of the browned ironpyrites of Kassandra. According to this method it could be obtained the exploitation of the browned elements which will lead to the use of the greek ironpyrites for the production of sulphur acid. This browned element can be used without special preparation because the whole techical procedure is too simple and the condition from the view of reagents and consumption's is too propitious.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε μια απλή μέθοδο χημικού καθαρισμού των αποφρυγμάτων των σιδηροπυριτών Κασσάνδρας. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των αποφρυγμάτων και έτσι ανοίγεται ταυτόχρονα ο δρόμος χρησιμοποίησης των ελληνικών σιδηροπυριτών για παραγωγή θειϊκού οξέος. Χρησιμοποιείται το φρύγμα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, υπαρχει αξιοσημείωτη απλότητα της όλης τεχνικής διαδικασίας εξαιρετικά ευνοϊκή κατάσταση από την άποψη αντιδραστηρίων και κατανάλωσης ενέργειας. Τέλος επιτυγχάνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός έλεγχος της ρύπανσης και έξοχα ενδιαφέρον οικονομικό αποτέλεσμα.