ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΙ ΚΟΠΡΟΛΙΘΟΙ ΥΑΙΝΗΣ ΕΚ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

FOSSILIZED HYENA'S DUNGSTONES COMING FROM PIKERMI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Zapfe H | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1961
  6. 340-342
    • Are described three fossilized coproliths that come from paleontologiacal excavations in 1901. It is observed that they have the typical form of coproliths of predatory animals, have an elongated and round shape and have in the middle a clasp.
    • Περιγράφονται τρεις απολιθωμένοι κοπρόλιθοι υαίνης,προερχόμενοι από παλαιοντολογικές ανασκαφές το 1901. Παρατηρείται ότι έχουν την τυπική μορφή κοπρολίθων αρπακτικών ζώων, έχουν σχήμα επιμηκες και στρογγυλό και φέρουν περί το μέσον περίσφιξη.