ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣ WERNER JAEGER

ANNOUNCEMENT OF DEATH AND A FEW MEMORIAL WORDS FOR THE WERNER JEAGER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1961
  6. 311-318
    • Extensive reference in the life and the activities of the famous philologist Werner Jaeger, German origin, Professor of the classic philology in the University of Harvard and foreign participant of the Academy of Athens.
    • Εκτενής αναφορά στο βίο και την δραστηριότητα του επιφανούς φιλολόγου Werner Jaeger, Γερμανικής καταγωγής καθηγητή της κλασσικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Harvard και ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών.