ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ (ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ-ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΥΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΟΝΙΚΛΩΝ

THE EFFECT OF HORMONES (PROGESTERONE AND OESTRADIOL) ON BLOOD PROTEINS OF PREGNANT RABBITS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοβάτσης Α.Β. | Τσουτσουλόπουλος Γ.Π.Χ.
  5. 1961
  6. 284-292
    • After a brief review of the importance of proteins and the effect of hormones on them, we studied by experimental methods the effect of progesterone and oestradiol on blood proteins. This study was carried out on pregnant rabbits and the proteins were determined by photometrics and paper electrophoretics methods.
    • Μελετώνται μετά από πειραματικές μεθόδους τα αποτελέσματα της προγεστερόνης και της οιστραδιόλης σε πρωτεΐνες αίματος. Η μελέτη έγινε σε κουνέλια τα οποία κυοφορούν και διαπιστώθηκε ότι η προγεστερόνη ουδεμία ή ελάχιστη επίδραση έχει στα κυοφορούντα κουνέλια. Αντίθετα, η οιστραδιόλη δρα τόσο επί του ολικού λευκώματος όσο και επί των πρωτεϊνικών κλασμάτων, ανεβάζει δε το χαμηλό επίπεδο των πρωτεϊνών των κυοφορούντων κουνελιών.