ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.Κ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

RECEPTION OF THE NEW ACADEMICIAN Mr.KONSTANTINOS PAPAIOANNOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε
  5. 1961
  6. 196-198
    • Address of the Academician Mr.Emm.Emmanouil for the welcoming of the new Academician Mr.Kons.Papaioannou and short analysis of his scientific work.
    • Προσφώνηση του Ακαδημαϊκού κ.Εμμ.Εμμανουήλ για την υοδοχή του νέου Ακαδημαϊκού κ.Κωνστ.Παπαϊωάννου και σύντομη ανάλυση του επιστημονικού του έργου.