1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 256
  4. GR-AtACAb10069101
  5. Ελληνικά
  6. Βασιλείου, Κωνσταντίνος Α.
  7. Αθήναι: Εκ του τυπογραφείου, 1912
  8. 28