ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE TOTAL SOLAR RADIATION IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1961
  6. 168-178
    • In this paper the annual variation of the total solar radiation is examined 1) with a clear sky, 2) with a cloudiness of 3/8 by clouds of different types, 3) with an overcast sky by clouds of different types as well as by clouds of As,Sc and Ns separately. All the relative observations were made in the actinometric station of the National Observatory of Athens during the period 1952-1959 by a Kipp-Zonen actinometer and by a solarigraph Gorczynsky.
    • Εξετάζεται η ετήσια πορεία της ολικής ακτινοβολίας της χρονικής περιόδου 1952-1959 κατά την τοπική ώρα 11:20, α) με ουρανό αίθριο, β) με ουρανό καλυμμένο κατά τα 3/8 από διάφορα νέφη και γ) με ουρανό νεφοσκεπή από διάφορα νέφη καθώς και με ουρανό νεφοσκεπή, αλλά με επικρατούντα νέφη του εiδους των Altostratus, Stratocumulus και Limbostratus.