ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΥΤΗΣ

MATHEMATICAL RELATIONS BETWEEN BIOSYNTHESIS OF THYROXINE AND ITS ANTAGONISTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονταξής Κ. | Μοίρας Κ
  5. 1961
  6. 122-128
    • The competition of the thyroxine formation by thiouracil derivatives, is theoritically investigated. The most probable mechanisms through which the competition is directed are suggested. Also the conditions are discussed under which the proposed equations are valuable.
    • Ερευνάται από μαθηματική σκοπιά ο ανταγωνισμός της βιοσυνθέσεως της θυροξίνης με την αναστολή της οξείδωσης των ιόντων ιωδίου, σε ιώδιο και υποϊωδιούχα των παραγώγων της θειουρακίλης. Μελετώνται τα συμπεράσματα και επιτυγχάνεται η συστηματοποίηση των διαφόρων τύπων ανταγωνισμού.