Η φιλοσοφία του πολέμου και της ειρήνης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 77973
  4. GR-AtACAb10121350
  5. Ελληνικά
  6. Σκληρός, Γεώργιος
  7. Αλεξάνδρεια: Γράμματα, 1917
  8. 20