1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1961
  6. 53-54
    • Welcome of the President of the Academy of Athens, Mr.Ioannis Trikkalinos, to the new Academician Mr.Ioannis Theodorakopoulos.
    • Χαιρετισμός του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ.Ιωάννη Τρικκαλινού, προς τον νέο Ακαδημαϊκό κ.Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο.