ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑ Ή ΑΝΕΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (IN VITRO)

STUDIES ON THE METABOLISM OF LIPIDS BY LEUKEMIC LEUCOLYTES BEFORE AND AFTER TREATMENT (IN VITRO) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μάντζος Ι | Μοίρας Κ
  5. 1961
  6. 26-36
    • 1) The ratio of leucocytes concetration to acetate-I-C14 in relation to the incorporated radioactivity in the leucocyte lipids has been studied. This factor is important for the reproducibility of experiments of this kind. 2) The incorporation in vitro of acetate-I-C14 into lipids by leycocytes from normal and leukemic patients has been measured and higher incorporation in same leukemic cases has been observed. 3) After treatment the incorporation of acetate-I-C14 in lipids, is lower than normal while, in some cases a possible short-term activation has been noticed.
    • Μελετάται η ενσωμάτωση του ραδιενεργού οξεικού Να στα λιποειδή των λευκών αιμοσφαιρίων λευχαιμικών ασθενών πριν, κατά την διάρκεια και μετά τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής με διάφορα φάρμακα. Περιγράφεται η τεχνική της έρευνας, οι παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα που προέκυψαν και αναφέρεται η συζήτηση η σχετική με τα συμπεράσματα της μελέτης.