Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΙΣ ΤΟΥ CH3COONa-I-C14 ΕΙΣ ΤΑ ΦΩΣΦΟΛΙΠΟΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

THE INCORPORATION ACETATE-I-C14 IN PHOSPHOLIPIDS FRACTION BY NORMAL AND LEUKEMIC WHITE BLOOD CELLS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Levis G | Λεβής Γ. | Μοίρας Κ
  5. 1961
  6. 15-26
    • 1) Total blood from normal and leukemic subjects were incubated with acetade-I-C14 and the incorporation of radioactivity into neutral fat and phospholipids was measured. 2) A higher incorporation into the phospholipids fraction in cases with chronic lymphatic or myelogenic leukemias and a lower into neutral fat has been observed. 3) Differences between the exchange of phospholipids with plasma in different types of leukemia has also been observed.
    • Μελετάται η κατανομή της ραδιενέργειας μεταξύ φωσφολιποειδών και ουδέτερων λιπών κατόπιν επωάσεως ολικού αίματος λευχαιμικών ασθενών παρουσία ραδιενεργού οξεικού Να(CH3COONa-1-C14). Περιγράφεται η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται καθώς και η τεχνική της ακολουθούμενης μεθοδολογίας. Αναφέρονται τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα της μελέτης.