ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF THE PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1961
  6. 3-5
    • Speech is given, of Mr.Panag.Bratsiotis about the work that is done during the year of his Presidency.
    • Λόγος του κ.Παναγ.Μπρατσιώτη, για το κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του στην Ακαδημία Αθηνών, συντελεσθέν έργο.