Η Αχαϊκή συμπολιτεία κατ' επιγραφάς εκ των ανασκαφών Επιδαύρου : (ευρήματα του έτους 1918)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16664
  4. GR-AtACAb10074036
  5. Ελληνικά
  6. Καββαδίας, Παναγής (1849-1928)
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.] , [1920]
  8. 84