ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1974
  6. 287-291
    • The book of Messrs. D.Monoyios and Nestoros Bouras with the title "Ancient greek speech", is presented. The book is meant for the teaching of the ancient greek language of the students of the third class of high-school.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο των κ.κ Δ.Μονογυιού και Νέστορος Μπούρα με τίτλο "Αρχαίος Ελληνικός Λόγος" το οποίο προορίζεται για διαδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στους μαθητές της Γ' Γυμνασίου.