Η ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

THE PATRIOTISM AS A DYNAMIC CONCEPT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τερζάκης, Άγγελος (1907-1979)
  5. 1974
  6. 270-286
    • On the occasion of the anniversary of the 28th of October some known terms as fearlessness, patriotism, pride are analyzed, as well the future of these virtues in a world that constantly is discoloured and standardized.
    • Με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου αναλύονται γνωστοί όροι όπως λεβεντιά, φιλότιμο, φιλοπατρία καθώς και το μέλλον αυτών των αρετών μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς αποχρωματίζεται και τυποποιείται.