ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

THE ENERGY PROBLEM IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1974
  6. 514-529
    • There are the possibilities that could lead to the successful confrontation of the energy problem of the country. However, their achievement demands systematic efforts. With the proper power policy, the exploitation of the country's energy sources, is made possible.
    • Υπάρχουν πλήρως οι δυνατότητες επιτυχούς αντιμετώπισης του ενεργειακού προβλήματος της χώρας. Η πραγματοποίησή τους όμως απαιτεί συστηματική προσπάθεια. Με την κατάλληλη ενεργειακή πολιτική, καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας.