ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΕΝΑΝΙΩΝ ΔΙΑ ΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

THE COMPOSITION OF CATENANIA FOR ULTIMATE REACTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Καραγκούνης, Γεώργιος (1905-1990) | Κονταράκη Ε | Πανδής Ι. | Νικολέλης Δ.
  5. 1974
  6. 501-513
    • The experiments referred to the composition of catenania and in other substances, were examined. It was proved that through the influence of one magnetic filed of 18.000 Gauss, on the reaching substances the efficiency in catenania is improved remarkably reaching up to 33%.
    • Επεκτάθηκαν τα πειράματα συνθέσεως κατενανίων και σε άλλες ουσίες. Ευρέθει ότι δι'επιδράσεως ενός μαγνητικού 18.000 Gauss επί των αντιδρουσών ουσιών η απόδοση σε κατενάνια καλυτερεύει αισθητά, φθάνουσα μέχρι 33%.