1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 80712
  4. GR-AtACAb10123033
  5. Ελληνικά
  6. Ράμφος, Νικόλαος Κ.
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφείον αδελφών Βαρβαρρήγου, 1878
  8. 36