ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ON THE VERTICAL GRADIENT OF THE RADIOREFRACTIVITY OF THE NOCTURNAL SURFACE TEMPERATURE INVERSIONS LAYER HELLINIKON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δικαιάκος Ι | Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1974
  6. 331-340
    • The vertical gradient of the radiorefractivity and its dry and wet componets, which are produced by the nocturnal surface based temperatre inversions over the area of Hellinikon are examined.
    • Μελετάται η κάθετη βαθμίδα της ραδιοδιαθλαστικότητος καθώς και η ξηρή και υγρή συνιστώσα της, που παράγονται από την βασική νυκτερινή επιφανειακή θερμοκρασία των αντιστροφών στην περιοχή του Ελληνικού.