1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 82775
  4. GR-AtACAb10125064
  5. Ελληνικά
  6. Αγγελετόπουλος, Πέτρος Α.
  7. Εν Αθήναις: Αλ. Βιτσικουνάκης, 1930
  8. 20