ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

THE IMPACT OF VOLCANOES UPON CIVILIZATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1974
  6. 123-138
    • According to some elemetns it is ascertained that a lot of past's civilizations were destructed by volcanic eruption. Particularly, there are reported such civilizations as the Minoan, civilizations in Indonesia, Iceland and El Salvador.
    • Αναφέρονται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία αρκετοί πολιτισμοί του παρελθόντος καταστράφηκαν από ηφαιστιακές εκρήξεις. Αναφέρονται συγκεκριμένα ο Μινωϊκός πολιτισμός, πολιτισμοί στην Ινδονησία, την Ισλανδία και Ελ Σαλβαδόρ.