1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993)
  5. 1974
  6. 85-90
    • The production of carbon steel from the said ores is here achieved through a special chromium-bearing pig iron. This special pig iron is distinct by the almost complete absence of heat generating elements such as silicon and phosphorous. Most of the chromium contained in it, can be removed under the form of solid slag consisting mainly of chromium oxides and it is valuable, because of its high chromium content. Thus, a new process is set-up designated as "Method of solid slag" leading to important technical and economic results.
    • Η παραγωγή κοινού χάλυβα επιτυγχάνεται μέσω μιας νέας μεθόδου. Η προαναφερθήσα μέθοδος είναι η μέθοδος της στερεάς σκωρίας, η οποία είναι χαρακτηριστική για την σχεδόν απόλυτη απουσία στοιχείων τα οποία δημιουργούν θερμότητα, όπως η σιλικόνη και το φώσφορο. Το περισσότερο από το χρώμιο το οποίο περιέχει μπορεί να αφαιρεθεί υπό την μορφή στερεάς σκωριάς, η οποία αποτελείται κυρίως από οξείδια του χρωμίου, κάτι που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμιο. Η μέθοδος της στερεάς σκωρίας θα επιφέρει σημαντικά τεχνικά και οικονομικά αποτελέσματα.