ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

SPEECH GIVEN BY THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1946
  6. 54-58
    • Speech for the celebration of the national anniversary of the 28th of October 1940. Furthermore, the Academy awarded the armed forces with the gold medal for their contribution to the National War.
    • Ομιλία για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την απονομή στις ένοπλες δυνάμεις του χρυσού μεταλλίου της Ακαδημίας Αθηνών για την συμβολή τους στον εθνικό αγώνα.