ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

THE SPEECH OF THE ACADEMY'S PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1946
  6. 39-48
    • Festive speech for the anniversary of the 28th of October 1940.
    • Πανηγυρική ομιλία δια την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.