ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

REPORT ON THE AWARDED PRIZES AND MEDALS BY THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1946
  6. 1-8
    • Awarding of prizes and medals by the plenary Session of the Academy of Athens of the 24th of March 1946.
    • Απονομή βραβείων και μεταλλείων της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών κατά την πανηγυρική Συνεδρία της 24ης Μαρτίου 1946.