ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

THE OPHTHALMOSCOPE OF ANDREW ANAGNOSTAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1946
  6. 355-360
    • The speech concerns the ophthalmoscope of Andrew Anagnostakis. Through this organ was not only studied the eye's bottom but also its diseases that were unknown till that era. This discovery forms an important achievement not only for the Greek but also for the national Science.
    • Ομιλία για το οφθαλμοσκόπιο του Ανδρέα Αναγνωστάκη, το όργανο μέσω του οποίου μελετήθηκε όχι μόνο ο βυθός του οφθαλμού αλλά και τα νοσήματα αυτού, που ήταν άγνωστα μέχρι την εποχή εκείνη. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί σημαντικό επίτευγμα όχι μόνο για την Ελληνική αλλά και για την διεθνή Επιστήμη.