ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

THE PRESIDENT DELIVERED AN ADDRESS TO THE NATIONAL MISSION OF CYPRIOTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούζης Π Α | Λεόντιος Μητροπολίτης Κύπρου
  5. 1946
  6. 351-355
    • The Academy's President and the Metropolite Leontios delivered an address, on the occasion of the visit of Cypriots students to the Academy of Athens.
    • Προσφώνηση και αντιφώνηση του Προέδρου της Ακαδημίας και του Μητροπολίτου Λεοντίου με αφορμή την επίσκεψη Κυπρίων σπουδαστών στην Ακαδημία Αθηνών.