ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

THE AWARDING OF THE GOLD MEDAL TO THE ARMED FORCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1946
  6. 349-350
    • Awarding of the gold medal to the armed forces. The medal was given during the festive Session of the 24th of March 1941.
    • Απονέμεται το χρυσό μετάλλιο στις ένοπλες δυνάμεις, που παραδόθηκε κατά την πανηγυρική Συνεδρία της 24ης Μαρτίου 1941.