Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

THE UNKNOWN COMPOSER OF OUR FOLK SONGS AND THE PIONEERS OF THE GREEK MUSIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλομοίρης, Μανώλης (1883-1962)
  5. 1946
  6. 274-290
    • Through the speech, the unknown composer of the Greek folk songs is praised. The aforementioned has contributed significantly to the circle of the greek musical creation. The musical mood and the musical rendering of the feelings of the country soul form the most characteristic manifestation of our folk culture. The unknown prime popular composer should be honoured in accordance with the great work he offered to the greek society.
    • Πρόκειται για ομιλία η οποία δοξάζει τον άγνωστο μουσουργό του Ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, που έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στον κύκλο της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Η μουσική διάθεση και η μουσική αποδοση των συναισθημάτων της λαϊκής ψυχής , αποτελούν τις χαρακτηριστικότερες εκδηλώσεις του λαϊκού μας πολιτισμού και ο άγνωστος πρωταρχικός λαϊκός συνθέτης πρέπει να τιμάται ανάλογα με το μεγάλο έργο που προσέφερε στην ελληνική κοινωνία.