ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE NEW ACADEMICIAN Mr.MANOLI KALOMIRIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κούζης Π Α | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1946
  6. 264-274
    • Curriculum vitae and the activities of the great Greek composer and new Academician, Mr.Manolis Kalomiris.
    • Βιογραφικά στοιχεία και δραστηριότητες του μεγάλου Έλληνα μουσουργού και νέου Ακαδημαϊκού κ.Μανώλη Καλομοίρη.