ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE NEW ACADEMICIAN Mr.GREGORY PAPAMICHAEL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούζης Π Α | Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1946
  6. 202-208
    • Curriculum vitae and scientific activity of the new academician Mr. G. Papamichael.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ. Γρ.Παπαμιχαήλ.