ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

SOME REMARKS ON THE DETACHMENT OF THE RETINA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1946
  6. 94-97
    • The study is referred to some observations that are based on 310 surgeries which took place during the period 1935-1945. The observations concern the imporatnce of finding the crack of the retina and the exact location of it as well the therapeutic results that arose from the application of this new surgery.
    • Περιγράφονται παρατηρήσεις, οι οποίες βασίζονται σε 310 εγχειρήσεις που έγιναν την περίοδο 1935-1945 και που αφορούν την σημασία της ανερεύσεως της ρωγμής του αμφιβληστροειδούς και τον ακριβή εντοπισμό της καθώς και τα θεραπευτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της νέας αυτής εγχείρησης.