1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1946
  6. 27-29
    • The difference between day wave and night wave, even through acute reflecting angles during the connection of short distances, is explored.
    • Διερευνάται η διαφορά μεταξύ κύματος ημέρας και νύχτας, ακόμη και μέσα από οξείες ανακλαστικές γωνίες κατά την σύνδεση μικρών αποστάσεων.