ΝΕΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΩΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ" ΒΡΑΧΕΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟΝ 877 ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΩ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ.ΙΑΤΡ.ΚΩΔΙΚΑ 27 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

SOME NEW INFORMATIONS ON ANTONY PYROPOULOS AS PHYSICIAN AND ON HIS SMALL NOTICE :"ABOUT THE WEIGHT AND MEASURES" ACCORDING TO THE CODEX 877 OF THE IBERIAN MONASTERY ON MOUNT ATHOS AND THE COD.MED.GR.27 OF THE NATIONAL LIBRARY OF VIENNA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1946
  6. 9-18
    • On the basis of unpublished manuscripts a speech is given, concerning the famous Antony Pyropoulos, who lived as a doctor and author. The manuscripts are published; the first one was taken from the Iberian monastery of Mount Athos and the second one from the library of Vienna. The above mentioned are consisted of doctor's brief notes regarding the weights and measures that were used in Greece at the peak of his career.
    • Επί τη βάση ανέκδοτων χειρογράφων γίνεται ομιλία για τον διάσημο Αντώνιο Πυρόπουλο, που έζησε ως γιατρός και συγγραφέας και δημοσιεύονται από 2 χειρόγραφα, το ένα από την βιβλιοθήκη της μονής των Ιβήρων στο Άγιο Όρος, το άλλο στην βιβλιοθήκη της Βιέννης, μικρές σημειώσεις του γιατρού των μέτρων και σταθμών που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα κατά τους χρόνους της ακμής του.