Προσκυνητάριον του Βασιλικού, Πατριαρχικού, Σταυροπηγιακού τε, και σεβασμίου ιερού μοναστηρίου του δοχειαρείου, του εν τω αγιώνυμω, όρει του Αθώνος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 24791
  4. GR-AtACAb10081218
  5. Ελληνικά
  6. Κύριλλος ο εκ Σμύρνης, πρωτοσύγκελλος Χίου
  7. Εν Βουκουρεσίω: Τυπ. της αυλής του Φριδ. Βαλμπάουμ, 1843
  8. 80